สมุด ทีทรรศน์

นักเขียนอิสระ มีผลงานรวมเรื่องสั้น 9 เรื่องสั้น (2552) ก่อนความหมายจะหายลับ (2556) เรื่องสั้นบางเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังใช้อีกนามปากกาคือ จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร ในการเขียนความเรียง บทวิจารณ์ วรรณกรรม และบทความวิชาการ มีผลงานความเรียงทางวรรณกรรมเรื่อง กังวานแสง: บทบันทึกว่าด้วยนักเขียนและหนังสือ (2553) วรรณกรรมดำดิ่ง: รวมบทวิจารณ์วรรณกรรมคัดสรร (2562) เคยได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมของกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ พ.ศ. 2552, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2560

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)