SAHRED TOY

  • ชื่อจริงคือ เซอร์แอนโทนี่แห่งบิชอปที่ 3
  • เป็นนักเขียนภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูน แอนิเมเตอร์
  • เป็นคนดี จิตใจเอื้อเฟื้อ และอยู่ในศีลธรรม

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (7)