Skip to content

พี่เพลีย

  • นักศึกษาแพทย์ขี้บ่น
  • เจ้าของแอคเคาท์ @guplia ในทวิตเตอร์
  • เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
  • ชอบเดินสยาม ชอบออกกำลังกาย ชอบวิ่ง ชอบว่ายน้ำ