พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด

จบปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา Communication Design (CommDe) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบฟรีแลนซ์

ติดตามผลงานได้ที่ www.behance.net/ployjaploenp

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)