สัตว์โลกสัปดน

  • จากเพจเฟซบุ๊คที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ผู้สนใจในเรื่องอย่างว่าของสัตว์
  • นิยมเล่าเรื่องเซ็กซ์ประหลาดๆ ของสัตว์เพราะมันดูสัปดี้สัปดนดี
  • ชอบที่จะสังเกตรีแอ็กชั่นของผู้คนเมื่อได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของสัตว์โลกผู้น่ารัก

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)