ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร WRITER และอดีตผู้ช่วยบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์มติชน ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ The101.world

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)