พชร สูงเด่น

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา British and American Studies คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนโอนหน่วยกิตย้ายไปศึกษาในสาขา Political Science ที่ University of Wisconsin-Superior เริ่มต้นฝึกงานที่องค์กรด้านผู้ลี้ภัย ก่อนเริ่มทำงานประจำเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ จนมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจากโครงการอีราสมุส มุนดุส ปัจจุบันทำงานด้านการสื่อสาร ในตำแหน่งรองบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ The Momentum

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)