MISTER TOMPKIN

  • มีชื่อจริงว่า อาจวรงค์ จันทมาศ
  • เป็นคนเข้าใจอะไรช้า เวลาเรียนชอบถามบ่อยๆ เลยทำให้เข้าใจความสนุกของฟิสิกส์โดยปริยาย
  • ทำอาหารไม่เป็นเลยสักอย่าง กินอาหารก็ไม่ปรุงรส แต่ชอบรสชาติของวิทยาศาสตร์ เพราะดันอยากเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติ

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)