ไลลา ศรียานนท์

  • เริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นเมกอัพอาร์ตทิสตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลาย
  • หลังเรียนจบมีเป้าหมายหวังเอาดีด้านศิลปะแต่ดวงพลิกผันจนได้มาเป็นแอร์ฯ ในช่วงยี่สิบต้นๆ
  • เป็นมิตรกับผู้โดยสารทุกสัญชาติ
  • ปัจจุบันมีความสุขกับการเป็นแอร์ฯ และกำลังสร้างสมดุลชีวิตระหว่างการบิน การแต่งหน้า และการเขียนหนังสือ

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2)