คงเดช จาตุรันต์รัศมี

  • นักร้อง นักแต่งเพลง นักเขียนบท ผู้กำกับภาพยนตร์ นักร้องนำวงสี่เต่าเธอ ภายหลังหันมาเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ และกำกับภาพยนตร์

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)