คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

  • เกิดวันที่ 25 กันยายน 2528
  • ชื่อเล่นว่า ต่อ แต่มักถูกเรียกว่า เมอร์ เพราะใช้นามปากกาในเน็ตว่า merveillesxx (อ่านว่าอะไรก็ช่างเถอะ)
  • จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ อุตส่าห์ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่ดันมาเป็นนักเขียน เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์ เพลง ละครเวที คอนเสิร์ต และเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาพยนตร์

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (10)