ฆนาธร ขาวสนิท

  • เติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือ
  • เป็นคนชอบคิดเกี่ยวกับคำว่า ‘ชีวิต’ และ ‘ความฝัน’
  • จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (3)