จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์

  • มีนามปากกาว่า jirabell
  • ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day
  • เติบโตมากับอี๊ในห้องแถวย่านเมืองเก่า
  • เติบโตมากับการอ่านและการเขียน
  • เติบโตมากับหนังสือและนิตยสาร
  • เติบโตมากับการเขียนและทำบทสัมภาษณ์
  • และหวังว่าจะเติบโตต่อไปบนเส้นทางนี้

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)