จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท

นักเขียนผู้มีเอกลักษณ์การเล่าเรื่องเฉพาะตัว มีผลงานวรรณกรรมและนวนิยายวายมากมาย เจ้าของนามปากกา ‘ร เรือในมหาสมุท’ เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A. Write) ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี 2560 จากผลงาน ‘สิงโตนอกคอก’ และเข้าชิง shortlist ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2564 จากผลงาน ‘วรรณกรรมที่แท้จริงน่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขียนเท่านั้นไม่รู้เหรอ’

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)