เฟื่องฟู

หนุ่มวัยสามสิบไม่ต้น ผู้อยู่ในแวดวงกาแฟ เป็นนักดริปกาแฟมือหนึ่ง (ในใจนภษร) ควบตำแหน่งเจ้าของโรงคั่วกาแฟ Hands and Heart และหุ้นส่วนร้าน Pridi

เขียนหนังสือเล่มแรกและตีพิมพ์เองในชื่อ ‘สมบัติผู้ดี’

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)