โชติกา ปริณายก

  • จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันทำงานครีเอทีฟ

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2)