ชนพัฒน์ เศรษฐโสรัถ

  • ไม่ใช่ชื่อจริง เป็นนามปากกาที่ใช้ในการทำงานของผู้เขียน
  • ปัจจุบันเป็นช่างภาพประจำนิตยสาร a day 
  • ไม่เคยเรียนถ่ายภาพ แต่เรียนจบทางการเขียนข่าว
  • เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเกือบสองปี แต่ยังไม่พอใจ ต้องกลับไปอีกเรื่อยๆ ปีละสองสามครั้ง
  • เมื่อไหร่ที่มีรายได้จากการเขียนหรือทำงานมากพอก็จะเดินทางไปไกลกว่าญี่ปุ่น

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (3)