เชอร์รี่-มณีเนตร วรชนะนันท์

อาจารย์ผู้สอนวิชา Introduction to World Cuisine ในมหาวิทยาลัย หญิงสาวผู้หลงรักอาหาร และโฮสต์รายการพอดแคสต์ชื่อ ‘Bon Appétit ธุรกิจรอบครัว’

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)