ชัชวาล สุวรรณสวัสดิ์

เกิดและเติบโตที่กรุงเทพ อาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆ ย่านฝั่งธนฯ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบอาชีพสถาปนิกเป็นงานหลัก รับงานขีดเขียนเป็นงานเสริม มีงานอดิเรกคือเดินสำรวจเมือง ชื่นชอบสิ่งของงานออกแบบไทยๆ ข้างทาง ปัจจุบันเปิดสตูดิโอออกแบบชื่อว่า Everyday Architect & Design Studio

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (2)