Skip to content

Banana Yoshimoto

นามปากกาของ มาโฮโก โยชิโมโตะ (Mahoko Yoshimoto) นักเขียนร่วมสมัยชาวญี่ปุ่น จบจากสาขาวิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยนิฮง มีผลงานมาแล้ว Asleep, Goodbye Tsugumi, Hagoromo, Hitokage ผลงานของเธอเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ได้รับรางวัล Scanno Literary, Fendissime Literary และ Capri ในอิตาลี