ภาณุมาศ ทองธนากุล

  • นักเขียน ครีเอทีฟ นักบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ
  • ผู้เขียน ‘การลาออกครั้งสุดท้าย’หนังสือที่ได้รับการพิมพ์ซ้ำถึง 45 ครั้ง
  • จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)