Art Jeeno

  • ART JEENO คือมนุษย์เพศชาย ร่างสูง คนเดียวกันกับ ‘ปิยพัชร์ จีโน’
  • เกิดวันที่ 9 เมษายน 2530 เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด และเดินทางมาเติบโตที่กรุงเทพฯ บ้างเป็นครั้งคราว
  • ปัจจุบันทำงานศิลปะ เล่นดนตรี เป็นนักเขียน และวาดการ์ตูน

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (11)