อรุณวตรี รัตนธารี

  • กองบรรณาธิการและคอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ EAT’ER ในนิตยสาร Giraffe
  • เคยมีผลงานเขียนเรื่องสั้นลงหนังสือสะกด 3
  • เวลาว่างชอบทำอาหาร เดินตลาดสด อ่านหนังสือ ปีนเขา
  • จบจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)