อัษฎาวุธ บุญฤทธิ์ศักดิ์

เคยทำตั้งแต่ตัดต่อ ถ่ายวิดีโอ ถ่ายรูป ทำไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าการถ่ายภาพข่าวเหมาะกับตัวเองมากที่สุด อนาคตเลยอยากเป็นช่างภาพข่าว

หนังสือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (1)