We're looking for...

แซลมอนกำลังต้องการทีมงานสำหรับสร้างสรรค์ให้เนื้อหาของเราเข้มข้นและหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างและส่งสิ่งดีๆ ต่อให้กับผู้อ่านและผู้ชมจำนวนมากที่ติดตามเราอยู่มาตลอดหลายปี ซึ่งประกอบไปด้วยงานหลายด้านทั้งสื่อสิ่งพิมพ์​อย่างสำนักพิมพ์และนิตยสาร สื่อเคลื่อนไหวในโปรดัคชั่นเฮ้าส์ หรือสื่อออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์และคอนเทนต์

Share this