กิตติพล สรัคคานนท์
  • นักเขียนและบรรณาธิการประจำสำนักพิมพ์ 1001 ราตรี
  • คอลัมนิสต์ประจำเรื่องศิลปะให้กับเว็บไซต์ The Momentum