วิศรุต
  • เจ้าของเพจ วิเคราะห์บอลจริงจัง
  • ความฝันเล็กๆ คือ อยากมีหนังสือของตัวเอง