นัท ศุภวาที
  • นักเขียนตัวเล็กๆที่เกิดวันสุดท้ายของปี
  • ชาวราศีธนู
  • เป็นบรรณิการเว็บไซต์ soimilk