โชติกา ปริณายก
  • จบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปัจจุบันทำงานครีเอทีฟ