• SEE YOU AT SALMON FRESH TO FEST SOON !
  • SEE YOU AT BOOK EXPO SOON !
ไข่มุก แสงมีอานุภาพ
  • จบการศึกษาจากคณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
  • นักวิจารณ์อาหาร Food Stylist / กราฟิกดีไซเนอร์ / นักวาดภาพประกอบ /คอลัมนิสต์ประจำในคอลัมน์อาหาร
  • ชอบศึกษาวัฒนธรรมการกินของหลากหลายชาติ
  • เวลาว่างชอบทำอาหารและขนม ปักผ้า ไปเดินเล่นร้านขายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเก่าๆ