ปฏิกาล ภาคกาย
  • เป็นคนนิ่งๆ
  • คำพูดติดปากคือ “ส่งงานด้วยครับ”
  • เวลาว่างชอบทวงงานนักเขียน
  • กิจกรรมหลักคือ ปิดเล่ม...
  • ปัจจุบัน เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์แซลมอน