ฆนาธร ขาวสนิท
  • เติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือ
  • เป็นคนชอบคิดเกี่ยวกับคำว่า ‘ชีวิต’ และ ‘ความฝัน’
  • จบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสาร giraffe