จัง
  • สุพิชชา เสนารักษ์
  • เกิด 4 กรกฎาคม 2535
  • จบ ป.ตรี คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เวลาว่าง วาดรูป ฟังเพลง อ่านหนังสือ
  • ชอบวาดสัตว์กับสถานที่ ถนัดใช่สีน้ำ กับงานปากกาขาวดำ
  • ปัจจุบัน เป็นนักวาดภาพประกอบ