วณัฐย์ พุฒนาค
  • ชื่อว่าน เป็นมนุษย์หน้าหนวดที่สภาพไม่ค่อยเข้ากับสิ่งที่ตัวเองเรียน
  • บังเอิญเรียนได้ดีเลยเรียนไปเรื่อยๆ พอจบสาขาวิชาวรรณคดีไทยจากคณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร ก็เรียนต่อปริญญาโทที่ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันอยู่ในขั้นทำวิทยานิพนธ์
  • ชอบหาเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสาระ และจริงจังกับการหาสาระในสิ่งที่ถูกเรียกว่าไร้สาระ