• SEE YOU AT SALMON FRESH TO FEST SOON !
  • SEE YOU AT BOOK EXPO SOON !
โตมร ศุขปรีชา
  • เป็นนักเขียน เป็นนักคิด เป็นนักแปล เป็นคอลัมนิสต์ (ที่งานชุกสุดๆคนหนึ่ง) เป็นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊คหลายเล่ม
  • เป็นพิธีกรรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด
  • เป็นคนที่เดินทางในกรุงเทพฯ ด้วยการปั่นจักรยาน